Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 14:56

Δαικήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (MIS: 5069382)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 15:12