Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 14:56

Δαικήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (MIS: 5069382)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 15:12