Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 10:21

Μελέτη οριοθέτησης διεύθυνσης ποταμού Ενιπέα

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (ΕΣΗΔΗΣ)   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:

"ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ-- ΥΠΟΕΡΓΟ:ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΝΙΠΕΑ"

Προεκτιμώμενης αμοιβής: 757.911,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 19:28