//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 18:26

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕΠΕ Αχαΐας στην οργάνωση, διαχείριση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού για τη δημοπράτηση των στρατηγικών έργων του προγράμματος INTERREG V-A GREECE ITALY

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 14:20