Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 12:44

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών για τις ανάγκες του προγράμματος OLIVENET

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 15:55