Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Δεκέμβριος 2020 13:58

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης & Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ (€)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Δεκέμβριος 2020 15:28