Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Δεκέμβριος 2020 20:09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενιδαφέροντος για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τηλεργασία και διενέργεια τηλεδιασκέψεων στα πλαίσια του έργου SPARC

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 12:42