Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2020 12:29

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 401.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2020 15:45