//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος 2020 01:32

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος 2020 17:59