Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Ιανουάριος 2021 14:22

Παροχή υπηρεσίας τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις δράσεις ωρίμανσης μελετών και έργων αρμοδιοτήτων τους

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Ιανουάριος 2021 15:09