Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 14:04

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη νέα πτέρυγα στο Σελίβειο γηροκομείο Μεσολογγίου» συνολικού προϋπολογισμού έως 88.920,43 ευρώ με Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021 15:05