//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2021 12:41

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 303.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο που αποτελείται από τα υποέργα: α) Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κ. Αχαΐας και βελτιώσεις, β) Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Αλισσού, γ) Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας και κατασκευή περιφράξεων στο δημοτικό γήπεδο Ριόλου, θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001) ως έργο με Κ.Α.: 2019ΕΠ00100016.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2021 14:12