Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 17:46

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια 20.000 τεμαχίων χειρουργικών μασκών μιας χρήσης με λάστιχο, δαπάνης μέχρι ποσού 2.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομικά

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021 16:51