Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 19:07

Παράταση υποβολής προσφορών της διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021 16:51