Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 07 Μάρτιος 2021 12:48

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην οργάνωση, διαχείριση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού βελτίωσης - αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ

Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδοχου για την παροχή υπηρεσιών ΤΣ υποστήριξης της ΔΤΕΠΕ Αχαΐας στην οργάνωση, διαχείριση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού βελτίωσης –αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ στην Π.Ε. Αχαΐας»(ΣΑΕΠ 001) με κωδικό 2019ΕΠ00100018

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2021 12:14