Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 05 Απρίλιος 2021 08:40

«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου»

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αχελώο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  1. Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων,
  2. Απομάκρυνση βλάστησης κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ' υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, πριν, κατά τη διάρκεια και στο πέρας της εκτέλεσης όποιας εργασίας (συμβατικής ή έκτακτης) θα λαμβάνει χώρα φωτογράφηση από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και η φωτογραφική τεκμηρίωση θα επισυνάπτεται στις αντίστοιχες, υποβαλλόμενες επιμετρήσεις και στο Μητρώο του έργου. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών και κάθε φορά που συντάσσει σχετικό λογαριασμό, να υποβάλει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή φωτογραφίες από την πορεία υλοποίησης του έργου ως απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της πιστοποίησης του οποιαδήποτε σταδίου του έργου.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 05 Απρίλιος 2021 16:09

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.