Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021 13:24

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ' αριθ.90329/2186/08.04.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «SPARC»

Επισυνάπτονται α) ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό Κ1, β) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων  των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό Κ1 και γ) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων  των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό Κ2 που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/90329/2186/08.04.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού«SPARC- Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς» με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΠ6Ε7Λ6-Δ63.


Επί των πινάκων προβλέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι, από 29.04.2021 έως και 05.05.2021.


Η άσκηση της ένστασης γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΝΣΤΑΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: "SPARC"- ____ Όνομα _ Επίθετο»
Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Απρίλιος 2021 14:09