Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Μάιος 2021 09:07

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη διετούς σύμβασης από την υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Μάιος 2021 11:50