//
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 25 Ιούνιος 2021 11:43

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021 της Π.Ε. Ηλείας

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/06/2021 ΚΑΙ ΛΉΓΟΥΝ ΤΗΝ 06/07/2021

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Ιούνιος 2021 14:02