Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 08:56

6η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 15:02