Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 11:47

Διακήρυξη ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην ΠΔΕ ετών 2022-2024»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Αύγουστος 2021 15:02