Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 12 Αύγουστος 2021 13:42

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικής λύσης που να βασίζεται σε ασύρματη τεχνολογία 5GHz για τη δημιουργία εφεδρικών συνδέσεων σε έξι (6) κτήρια της Π.Δ.Ε.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Αύγουστος 2021 08:04