Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 15:03

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 15:24