Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 07 Σεπτέμβριος 2021 10:21

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 1699) για όλες τις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2021, δαπάνης μέχρι του ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 07 Σεπτέμβριος 2021 11:42