//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 07 Σεπτέμβριος 2021 12:33

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση μελέτης

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον Πηνειό ποταμό στην Επαρχιακή οδό Αμαλιάδα-Ρουπάκι-Αγία Μαύρα-Ανδραβίδα Π.Ε. Ηλείας».

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 07 Σεπτέμβριος 2021 14:06