Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 10:58

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικής λύσης που να βασίζεται σε ασύρματη τεχνολογία 5GHz για τη δημιουργία εφεδρικών συνδέσεων σε έξι (6) κτήρια της Π.Δ.Ε.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 14:58