//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 14:17

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων παραίτησης αναδόχων για δρομολόγια που προέκυψαν από τη Διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 14:59