Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2021 14:35

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2021 15:26