//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Οκτώβριος 2021 09:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρεις (3) συνεργάτες/ιδες στα πλαίσια του Έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με τρεις (3) συνεργάτες/ιδες (Κωδ. αναφοράς Κ1, Κ2, Κ3), στα πλαίσια του έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area» με κωδικό MIS: 5003145, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Οκτώβριος 2021 15:15