Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Οκτώβριος 2021 11:35

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έξι (6) ατόμων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Οκτώβριος 2021 15:03