//
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2021 10:54

Πρόσκληση για υπογραφή παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτ/νίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2021 12:20