Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Οκτώβριος 2021 08:27

Κοινοποίηση της αριθμ. 1310/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες στη με αρ. πρωτ. 281084/15257/07-10-2021 διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Οκτώβριος 2021 14:39