Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 12 Νοέμβριος 2021 10:18

Διευκρίνηση στα πλαίσια της υπ’αριθμ.πρωτ.320759/17072/9.11.2021 (ΑΔΑΜ21PROC009503490) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής» - ΚΚΠΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 14 Νοέμβριος 2021 11:50