Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2021 10:30

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρ.διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμάκων έτους 2022» για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. (Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), Π/Υ 169.305,80 με ΦΠΑ/ ΑΑ 142144

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2021 16:00