Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2021 14:34

Πρόσκληση για υποβολή ειδικών δικαιολογητικών κατακύρωσης των οριστικών αναδόχων της αριθμ. πρωτ.242899/3418/02-09-2021 διαπραγμάτευσης μεταφοράς μαθητών

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2021 16:02