//
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2021 12:59

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας συνολικού προϋπολογισμού 4.871,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2021 16:18