//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος 2021 08:37

Κοινοποίηση της αριθμ. 1436/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για μεταφορά μαθητών

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος 2021 16:39