//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Δεκέμβριος 2021 09:19

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Επισκευή κτιρίου Διοικητηρίου Μεσολογγίου

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03 Δεκέμβριος 2021 17:07