//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022 13:40

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) συνεργάτες/ιδες στα πλαίσια του έργου «IMPULSE PLUS» που χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα «Interreg MED»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (06) συνεργάτες/ιδες στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου “Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings” - Προσεγγίζοντας νέες περιοχές στη χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων υποστήριξης για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε μεσογειακά δημόσια κτίρια που χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “ InterregMED”, (Ref: 7675).

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022 09:18