//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022 11:02

Διευκρίνιση επί της 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαϊας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022 17:54