Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022 08:30

Πρόσκληση για υποβολή ειδικών δικαιολογητικών κατακύρωσης των οριστικών αναδόχων της αριθμ. πρωτ. 281084/15257/07-10-2021 διαπραγμάτευσης

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022 11:18