Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 09:33

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ KOITHΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ–ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» προϋπολογισμού:1.900.000,00€ με ΦΠΑ

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 16:42