Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022 14:04

Πρόσκληση για υποβολή ειδικών δικαιολογητικών κατακύρωσης των οριστικών αναδόχων της αριθμ. πρωτ.289878/4365/14-10-2021 2ης διαπραγμάτευσης Μεταφοράς Μαθητών σχολ. χρον. 2021-2022 Π.Ε. Αιτ/νίας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022 23:26