Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022 07:54

Oριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (82046/2442/16-6-2022) στα πλαίσια του έργου AI-SMART

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 08 Νοέμβριος 2022 12:30