Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022 10:21

Διακήρυξη για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις υπηρεσίες της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022 10:52