Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023 11:36

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023 20:43