//
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2014 10:07

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Aιτωλοακαρνανιας για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 9.296.149,44€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Ιούλιος 2014 10:26