Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2011 14:37

Δημόσια γνωστοποίηση πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας