Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2016 13:01

Διακήρυξη 2ης ανοικτής διαδικασίας με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας

Διακήρυξη 2ης ανοικτής διαδικασίας με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2016-2017 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αχαΐας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 436.327,20ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2016 17:21