Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2017 13:26

Ενημέρωση συμμετεχόντων σχετικά με την υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων της 9ης και 10ης Διαπραγμάτευσης μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2017 14:15