Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2017 12:51

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη μίσθωση από την Π.Δ.Ε για το Δήμο Αιγίου, ανυψωτικού μηχανήματος (CLARK), για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για τη μεταφορά των προϊόντων μακράς διαρκείας και βασικής υλικής συνδρομής

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2017 17:24